Oferta

KOLEKTORY SANITARNE I DESZCZOWE

Kolektor słoneczny jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Kolektory można podzielić na:

 • płaskie
 • gazowe
 • cieczowe
 • dwufazowe
 • płaskie próżniowe
 • próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury)
 • skupiające (prawie zawsze cieczowe)
 • specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna)

Kolektory kanalizacyjne - to urządzenia do zbierania wody z pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów.

Wspomagają odprowadzanie wody i usuwanie z niej części odpadów stałych oraz olei, aby nie przedostawały się do wód gruntowych i rzek.

Kolektory kanalizacyjne dzielimy na:

 • kolektory deszczowe,
 • dolotowe,
 • ssące,
 • oraz zespoły przewodów rozgałęziających i połączeniowych.