Oferta

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE I CO

Budowa instalacji sanitarnych obejmuje szeroki zakres instalacji wewnętrz i na zewnątrz budynków. Instalacje sanitarne dotyczą takich mediów jak:

  • woda,
  • powietrze,
  • gaz.

W skład instalacji sanitarnych wchodzą wszelkie elementy instalacji:

  • wodnej (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej) i kanalizacyjnej (sanitarnej, deszczowej, technologicznej)
  • wodociągowa przeciwpożarowa (tryskaczowej, hydrantowej)
  • gazowej
  • grzewczej i chłodniczej (lub inaczej ziębniczej)
  • spalinowej
  • olejowej
  • freonowej