Oferta

Specjalizujemy się w wykonywaniu zewnętrznych instalacji wod-kan :
  • zewnętrzne sieci wodociągowe i ppoż.
  • zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej (w tym pompownie, separatory substancji ropopochodnych, osadniki)
  • zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej ( w tym zbiorniki bezodpływowe, pompownie)
  • instalacje międzyobiektowe oraz wewnętrzne technologiczne na Oczyszczalniach Ścieków